• +31 6 51 67 83 00
  • info@hardloop-events.nl

AVG

AVG

Running Promotion Gelderland BV Running Promotion Gelderland BV, gevestigd aan
De Genestetstraat 5.
3771GA Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Running Promotions B.V.
De Genestetstraat 5
3771GA Barneveld +31651678300

Theo van Maanen is de Functionaris Gegevensbescherming van Running Promotion Gelderland BV Hij/zij is te bereiken via info@hardloopuitslagen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Running Promotion Gelderland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de wedstrijd geboden gegevens die wij verwerken:
– Eventlocatie
– Startnummer
– Categorie
– Onderdeel
– Starttijd
– Finishtijd
– Brutotijd
– Nettotijd
– Tussentijden (b)
– Foto’s
– Film

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hardloopuitslagen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Running Promotion Gelderland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor- en achternaam: Voor- en achternaam worden gebruikt voor het kunnen noemen van de lopers bij het passeren van de tijdwaarnemingspunten en bij de prijsuitreiking.
– Emailadres: Het emailadres wordt als sleutel gebruikt, zodat u op basis van uw emailadres een beter inzicht kunt krijgen van uw resultaten.
– Geslacht: Geslacht wordt gebruikt om u te kunnen indelen in de categorie man of vrouw
– Geboortedatum: Geboortedatum wordt gebruikt om u te kunnen indelen in de verschillende leeftijdscategorie├źn. 
– Adresgegevens: Adresgegevens worden niet verwerkt, maar worden door een technische beperking wel van inschrijven.nl overgenomen.
– Woonplaats: Woonplaats wordt net zoals voor-, achternaam, geslacht en finsh tijd genoemd en getoond bij het passeren van de finish mat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Running Promotion Gelderland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Running Promotion Gelderland BV) tussen zit. Running Promotion Gelderland BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen.

– WegWed: In dit programma worden de chipgegevens die door het Ipico systeem worden gelezen verwerkt en gecombineerd met de gevens vanuit inschrijven.nl
– Ipico: Dit systeem leest de chipserienummers van de ipico chips die de tijdwaarnemingspunten passeren.
– hardloopuitslagen.nl: Op deze website worden de resultaten van de loopevent(s) gepresenteerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Running Promotion Gelderland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Emailadres > altijd > uitslagen, statistieken. 
Geslacht > altijd > uitslagen, statistieken.
Geboortedatum > altijd > uitslagen, statistieken.
Woonplaats > altijd > uitslagen, statistieken.
Adresgegevens > 12 mnd > n.v.t.

Delen van persoonsgegevens met derden

Running Promotion Gelderland BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Running Promotion Gelderland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Running Promotion Gelderland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hardloopuitslagen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Running Promotion Gelderland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Running Promotion Gelderland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hardloopuitslagen.nl

runningpromotion

Geef een reactie